نوشته‌ها

دستگاه آقای رئیسی

دستگاه آقای رئیسی

/
دستگاه آقای رئیسی شهر:بندر عباس ظرفیت تولید:200 متر مکعب آب ت…
شرکت کیمیا پلی استر

شرکت کیمیا پلی استر

/
شرکت کیمیا پلی استر شهر:قم ، شکوهیه ظرفیت تولید:25wro تاریخ:- …
دستگاه آقای حاج حسینی

دستگاه آقای حاج حسینی

/
دستگاه آقای حاج حسینی شهر:یزد ظرفیت تولید:750 متر مکعب آب …
دستگاه آقای سبحانی خواه

دستگاه آقای سبحانی خواه

/
دستگاه آقای سبحانی خواه شهر:بوشهر ظرفیت تولید:200 متر مکعب آب تار…
دستگاه آقای کرمی

دستگاه آقای کرمی

/
دستگاه آقای کرمی شهر:جهرم ظرفیت تولید:150 متر مکعب آب …
دستگاه آقای زارع

دستگاه آقای زارع

/
دستگاه آقای زارع شهر:شیراز ظرفیت تولید:200 متر مکعب آب …
دستگاه آقای نادی زاده

دستگاه آقای نادی زاده

/
دستگاه آقای نادی زاده شهر:اهواز ظرفیت تولید:50 متر مکعب آب تا…
دستگاه آقای رضایی

دستگاه آقای رضایی

/
دستگاه آقای رضایی شهر: شیراز ظرفیت تولید: 300 متر مکعب آب …