چرخه آب در گیاهان

/
مقدمه آب و دی‌اکسید کربن به گیاه سبز وارد می‌شوند و تحت اثر عم…

روز جهانی آب روزی برای ارزشگذاری این مایه حیات

/
روز جهانی آب روزی برای ارزشگذاری این مایه حیات تهران- ایرنا- ۲۲…

سیستم های اسمز معکوس (RO) در کاهش رسوب در ممبرین

/
سیستم های اسمز معکوس (RO) در کاهش رسوب در ممبرین کاهش رسوب د…

نحوه تشخیص آب سالم از ناسالم

/
نحوه تشخیص آب سالم از ناسالم آب مایع حیات است اما نه هر آبی، درست…

کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی

/
کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی   یکی از اساسی ترین اهداف تصفیه آب…

کدورت آب و رفع آن

/
کدورت آب و رفع آن   کدورت آب و رفع  روش های…

تصفیه آب درصنایع شیلاتی وپرورش ماهی

/
تصفیه آب درصنایع شیلاتی وپرورش ماهی   امروزه چیزی در حدود ٪۴۷ از ماهیان و سایر م…

فلوتر سوئیچ چیست؟ وچه کاربردی دارد .

/
فلوتر سوئیچ چیست؟ وچه کاربردی دارد . فل…