املاح موجود در آب؛مفید یا مضر…؟

 

ين روزها درباره مصرف آب نکات زيادي گفته مي شود.در اين بين بعضي از خانواده ها مصرف آب معدني را به آب لوله کشي ترجيح مي دهند؛ اين در حالي است که هزينه تهيه آب معدني ۲برابر آب معمولي است.اما سوالي که پيش مي آيد اين است که کدام آب براي سلامت انسان مفيدتر است، آب معدني يا لوله کشي شده؟ براي پاسخ به اين سوال با دکتر خديجه رحماني، متخصص تغذيه و عضو انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي کشور گفت وگويي انجام داده ايم.
وي در اين باره مي گويد: با توجه به اين که ۵۰تا۶۰ درصد ترکيب سلول ين روزها درباره مصرف آب نکات زيادي گفته مي شود.در اين بين بعضي از خانواده ها مصرف آب معدني را به آب لوله کشي ترجيح مي دهند؛ اين در حالي است که هزينه تهيه آب معدني ۲برابر آب معمولي است.اما سوالي که پيش مي آيد اين است که کدام آب براي سلامت انسان مفيدتر است، آب معدني يا لوله کشي شده؟ براي پاسخ به اين سوال با دکتر خديجه رحماني، متخصص تغذيه و عضو انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي کشور گفت وگويي انجام داده ايم. وي در اين باره مي گويد: با توجه به اين که ۵۰تا۶۰ درصد ترکيب سلول هاي بدن را آب تشکيل مي دهد و تمام اعمال حياتي بدن در محيط آبي انجام مي گيرد، آب از مواد ضروري بدن محسوب مي شود. علاوه بر اين بعضي از مواد مغذي تنها از طريق آب دريافت مي شود مانند فلورايد؛ فلورايد عنصر مهمي است که در استحکام استخوان ها و دندان نقش دارد و از پوسيدگي دندان پيشگيري مي کند به همين علت بايد به طور روزانه بدن آب کافي دريافت کند. البته بايد متذکر شد که دريافت مقدار زياد فلور نيز ممکن است مشکل زا باشد.علاوه بر فلور که مهم ترين عنصر موجود در آب است، عناصر ديگري نيز در آب وجود دارد که سختي آن را تشکيل مي دهد و نقش مهمي در پيشگيري از بيماري ها ايفا مي کند. از جمله اين عناصر کلسيم و منيزيم است که در کاهش بيماري هاي مزمن مثل پرفشاري، بيماري هاي قلبي عروقي و همچنين آرتروز نقش بسيار مهمي دارد.آب و عناصر موجود در آن در بهبود فعاليت هاي فيزيولوژيکي سالمندان نيز نقش دارد. علاوه بر فلور، کلسيم و منيزيم، سديم، روي، سلنيم، منگنز و مقداري فسفر، يد و… موجود در آب در پيشگيري از بروز بسياري از بيماري ها موثر است. البته ممکن است مواد آلوده اي نيز در آب وجود داشته باشد که به طور طبيعي نبايد باشد زيرا باعث ورود ميکروب ها، انگل ها و باکتري ها به بدن مي شود. به عنوان نمونه نيتريت عنصري است که نبايد در آب وجود داشته باشد. وي با بيان اين که در هواي گرم بدن به آب بيشتري نياز پيدا مي کند و بايد تعادل آب بدن حفظ شود، ادامه داد: در صورتي که آب قابل اطمينان باشد مصرف آب شير مشکلي ايجاد نمي کند . در کشورهاي پيشرفته به منظور کنترل باکتري کلي فرم، بيش از چندين بار در ماه آب شهري مورد آزمايش قرار مي گيرد. در حالي که شايد آب بطري ها هفته اي يک بار کشت شود. سازمان غذا و داروي آمريکا (FDA) مسئوليت کنترل آب معدني را بر عهده دارد معيارهاي تعيين شده اين سازمان براي آب شرب با معيارهاي سازمان بهداشت جهاني بسيار متفاوت است. از لحاظ مقايسه جهاني به طور کلي مي توان گفت آب شهري بيش از آب بطري مورد بررسي و کنترل قرار مي گيرد. درباره نحوه تهيه آب بطري، ساخت بطري، نگهداري، حمل و نقل و… مطالعاتي در جهان انجام شده است که نشان مي دهد، هزينه تهيه آب بطري صدبرابر بيشتر از آب لوله کشي است. از طرفي سيصدسال طول مي کشد تا بطري پلاستيکي تجزيه شود و اين امر آلودگي زيست محيطي را در پي دارد.وي در ادامه به خطرات مصرف آب معدني که در دماهاي مختلف نگهداري مي شود، اشاره مي کند و مي گويد: آب بطري منجمد شده سرطان زاست؛ به دليل اين که پليمرهاي موجود در بطري وارد آب مي شود که سرطان زاست. همين طور قرار گرفتن بطري آب در دماي بالا نيز خطرناک است.به طور کلي مي توان آب را به ۲دسته تقسيم کرد، آب سنگين و آب سبک. آب سنگين آبي است که سختي آن بالا است و اين امر به دليل وجود کلسيم و منيزيم در آب است. از آن جا که اين عناصر نقش مهمي در پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي، پرفشاري، فشارخون و آرتروز ايفا مي کند، سازمان بهداشت جهاني سختي آب را از لحاظ استاندارد بالا برده است. توجه داشته باشيد، سختي آب بايد طبق استاندارد باشد، نه کمتر و نه بيشتر. در مناطقي که ميزان سختي آب از حد استاندارد بيشتر است، ارتباطي بين سختي آب و بروز سنگ هاي کليوي، مثانه وجود دارد. وي با تاکيد بر لزوم تعويض به موقع فيلترهاي تصفيه آب افزود: در مناطقي که آب املاح زياد دارد ، مردم بايد از دستگاه تصفيه آب استفاده کنند تا مقدار سختي آن کاهش يابد. TDS (املاح محلول موجود در آب ) یا به عبارتی ” سختی آب ” یکی از معیار های مناسب برای سنجش خالص بودن آب می باشد . هر چه این عدد کمتر باشد نشان از خالص بودن آب است .TDS آب مقطر صفر می باشد . TDS آب شهری شیراز بسته به نقاط مختلف بین 400 تا 900 متغییر می باشد . TDS مطلوب برای آب بین 50 تا 150 می باشد . TDS آب چشمه ها و قنات ها بدون هیچ تصفیه و عمل خاصی بین 80 تا 120 می باشد . TDS آب بطری های آب معدنی بین 90 تا 150 می باشد . دستگاه تصفیه آب میتواند آبی با TDS (سختی ) 20 تا 300 تهیه نمایید که بهترین عدد 100 می باشد ، چرا که هم آب مورد تصفیه قرار گرفته و مواد مضرر آن حذف شده و هم دارای املاح مفید موجود در آب می باشد .هاي بدن را آب تشکيل مي دهد و تمام اعمال حياتي بدن در محيط آبي انجام مي گيرد، آب از مواد ضروري بدن محسوب مي شود. علاوه بر اين بعضي از مواد مغذي تنها از طريق آب دريافت مي شود مانند فلورايد؛ فلورايد عنصر مهمي است که در استحکام استخوان ها و دندان نقش دارد و از پوسيدگي دندان پيشگيري مي کند به همين علت بايد به طور روزانه بدن آب کافي دريافت کند. البته بايد متذکر شد که دريافت مقدار زياد فلور نيز ممکن است مشکل زا باشد.علاوه بر فلور که مهم ترين عنصر موجود در آب است، عناصر ديگري نيز در آب وجود دارد که سختي آن را تشکيل مي دهد و نقش مهمي در پيشگيري از بيماري ها ايفا مي کند. از جمله اين عناصر کلسيم و منيزيم است که در کاهش بيماري هاي مزمن مثل پرفشاري، بيماري هاي قلبي عروقي و همچنين آرتروز نقش بسيار مهمي دارد.آب و عناصر موجود در آن در بهبود فعاليت هاي فيزيولوژيکي سالمندان نيز نقش دارد. علاوه بر فلور، کلسيم و منيزيم، سديم، روي، سلنيم، منگنز و مقداري فسفر، يد و… موجود در آب در پيشگيري از بروز بسياري از بيماري ها موثر است. البته ممکن است مواد آلوده اي نيز در آب وجود داشته باشد که به طور طبيعي نبايد باشد زيرا باعث ورود ميکروب ها، انگل ها و باکتري ها به بدن مي شود. به عنوان نمونه نيتريت عنصري است که نبايد در آب وجود داشته باشد. وي با بيان اين که در هواي گرم بدن به آب بيشتري نياز پيدا مي کند و بايد تعادل آب بدن حفظ شود، ادامه داد: در صورتي که آب قابل اطمينان باشد مصرف آب شير مشکلي ايجاد نمي کند . در کشورهاي پيشرفته به منظور کنترل باکتري کلي فرم، بيش از چندين بار در ماه آب شهري مورد آزمايش قرار مي گيرد. در حالي که شايد آب بطري ها هفته اي يک بار کشت شود.
سازمان غذا و داروي آمريکا (FDA) مسئوليت کنترل آب معدني را بر عهده دارد معيارهاي تعيين شده اين سازمان براي آب شرب با معيارهاي سازمان بهداشت جهاني بسيار متفاوت است. از لحاظ مقايسه جهاني به طور کلي مي توان گفت آب شهري بيش از آب بطري مورد بررسي و کنترل قرار مي گيرد.
درباره نحوه تهيه آب بطري، ساخت بطري، نگهداري، حمل و نقل و… مطالعاتي در جهان انجام شده است که نشان مي دهد، هزينه تهيه آب بطري صدبرابر بيشتر از آب لوله کشي است. از طرفي سيصدسال طول مي کشد تا بطري پلاستيکي تجزيه شود و اين امر آلودگي زيست محيطي را در پي دارد.وي در ادامه به خطرات مصرف آب معدني که در دماهاي مختلف نگهداري مي شود، اشاره مي کند و مي گويد: آب بطري منجمد شده سرطان زاست؛ به دليل اين که پليمرهاي موجود در بطري وارد آب مي شود که سرطان زاست. همين طور قرار گرفتن بطري آب در دماي بالا نيز خطرناک است.به طور کلي مي توان آب را به ۲دسته تقسيم کرد، آب سنگين و آب سبک. آب سنگين آبي است که سختي آن بالا است و اين امر به دليل وجود کلسيم و منيزيم در آب است.
از آن جا که اين عناصر نقش مهمي در پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي، پرفشاري، فشارخون و آرتروز ايفا مي کند، سازمان بهداشت جهاني سختي آب را از لحاظ استاندارد بالا برده است. توجه داشته باشيد، سختي آب بايد طبق استاندارد باشد، نه کمتر و نه بيشتر. در مناطقي که ميزان سختي آب از حد استاندارد بيشتر است، ارتباطي بين سختي آب و بروز سنگ هاي کليوي، مثانه وجود دارد. وي با تاکيد بر لزوم تعويض به موقع فيلترهاي تصفيه آب افزود: در مناطقي که آب املاح زياد دارد ، مردم بايد از دستگاه تصفيه آب استفاده کنند تا مقدار سختي آن کاهش يابد.

TDS (املاح محلول موجود در آب ) یا به عبارتی ” سختی آب ” یکی از معیار های مناسب برای سنجش خالص بودن آب می باشد . هر چه این عدد کمتر باشد نشان از خالص بودن آب است .TDS آب مقطر صفر می باشد . TDS آب شهری شیراز بسته به نقاط مختلف بین 400 تا 900 متغییر می باشد . TDS مطلوب برای آب بین 50 تا 150 می باشد . TDS آب چشمه ها و قنات ها بدون هیچ تصفیه و عمل خاصی بین 80 تا 120 می باشد . TDS آب بطری های آب معدنی بین 90 تا 150 می باشد . دستگاه تصفیه آب میتواند آبی با TDS (سختی ) 20 تا 300 تهیه نمایید که بهترین عدد 100 می باشد ، چرا که هم آب مورد تصفیه قرار گرفته و مواد مضرر آن حذف شده و هم دارای املاح مفید موجود در آب می باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید