تصفیه آب

شرکت فنی مهندسی پالایش آب مجری راه اندازی تجهیزات مربوط به آب و فاظلاب

تصفیه آب صنعتی

شرکت فنی مهندسی پالایش آب شامل مشاوره، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مربوط به آب و فاظلاب

اسمز معکوس

اسمز معکوس فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا استفاده میشود.

قطعات صنعتی

تجهیزات مربوط به آب و فاظلاب با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت و در کمترین زمان، همراه با حصول رضایت کارفرمایان